Contact - commissies samenstelling - VV Jistrum

Contact - commissies samenstelling

Postadres en tevens adres van onze kantine en voetbalvelden: 'It Leste Fluitsje'

Fjildwei 8, 9258 CL te Jistrum

Tel: 0512 - 471612 (bereikbaar op donderdagavond van 20:00 uur - 22:00 uur en zaterdag van 09:00 uur - 19.00 uur)

KvK inschrijving: 40002486
Datum oprichting: 7-5-1949

E-mailadressen:
voorzitter@vvjistrum.nl
secretaris@vvjistrum.nl
penningmeester@vvjistrum.nl

Rekeningnummer V.V. Jistrum: NL 36 RABO 0349851441

Senioren:
Hein Posthumus 06-25254603 wedstrijdsecretaris (volwassenen)

Jeugdcommissie: 
Cor Baarda 
Gerrit Bouius 06-25552746 wedstrijdsecretaris (jeugd)
Sytze Freerk v/d Velde 
Kor Visser
Lammert de Jong
Annemiek Venema-Lankheet (contactpersoon vanuit het bestuur)

Communicatie, website & Facebook:
Sytze Freerk v/d Velde 

Activiteitencommissie:
Henk de Roos
Gijsbert Nicolai
Herman van der Zwaag (Sânredenloop)
Gjalt Bouius 
Annemiek Venema-Lankheet 
Greetje Wolters 
Bauke Brinkman (Sânredenloop)

Kantinecommissie:
Hein Posthumus (inkoop)
Johannes Lap 06-22764768 (hoofd)barvrijwilliger kantine & vaste kantinemedewerker  's avonds en zaterdagmiddag

Planning barrooster: 's morgens tot plm. 12.00 uur: Jeugdcommissie

Overige werkzaamheden betreffende de kantine (maar nemen niet deel in een commissie):
Geeske vd Kooi (penningmeester kantine)

Sponsorcommissie:
Koop Keizer 
Jacob Hamstra
Mathijs Huisman 
Eldert Jan Radema 
Harold Kisjes (contactpersoon vanuit het bestuur)

Aafke van Kammen (i.v.m. bestellen kleding) Intersport Dokkum & Leffel Sportswear Burgum
Kim Veenstra (i.v.m. bestellen kleding) Intersport Dokkum & Leffel Sportswear Burgum

Consul/materiaal:
Gerrit Bouius 06-25552746 
Willem P. de Vries (snoeiwerkzaamheden)

Beheerscommissie:
John Lap (onderhoud)

In overleg met het (dagelijkse)bestuur en een (vaste) ploeg vrijwilligers worden de nodige klussen aangepakt.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!